Skip to content

Pěchotní srub K-S 46 „V zátiší“

Zažijte poutavé vyprávění původce a úžasnou atmosféru v historickém objektu bunkru. Klub Vojenské Historie „Zátiší“ vás zve do Českých Petrovic na prohlídku objektu K-S 46.

Při prohlídce lze shlédnout exteriér a interier objektu s rekonstruovanými místnostmi, historické zbraně, dokumenty, uniformy a další dobové vybavení.

Pěchotní srub K-S 46 „V zátiší“

Pěchotní srub K-S 46 „V zátiší“

Protipěchotní překážka u objektu K-S 46

Protipěchotní překážka u objektu K-S 46

Z historie pěchotního srubu  K-S 46 „V zátiší“

Pěchotní srub K-S 46 byl postaven na severní hranici tehdejší Československé republiky s Německem, jako součást linie těžkého opevnění, jehož výstavba spadala do kompetence Ženijních skupinových velitelství (ŽSV).

Konkrétně objekt příslušel pod správu ŽSV III v Králikách, do 6. stavebního podúseku – Adam.

Oboustranný dvoukřídlý dvoupatrový objekt výškově lomený vlevo o 100 cm byl budován ve II. třídě odolnosti tzv. „ŘÍMAN“ (čelní stěna směrem k nepříteli – 225 cm, strop objektu – 200 cm, týlové stěny – 100 cm, mezistrop – 50 cm). Celková kubatura tak čítala 1524m3 kvalitního železobetonu. Dále disponoval dvojící ocelolitinových zvonů (síla stěn – 20 cm, váha 20,2 t).

Podlaha vstupní chodby se nachází v nadmořské výšce 668.75 m.n.m. Izolovaný pěchotní srub je situován na západním svahu kóty Adam (765 m.n.m).

Pravou dvojicí střílen působil do svahu směrem k tvrzovému pěchotnímu srubu K-41 „Pod vrškem“. Palebný vějíř byl doplněn soustavou protitankových a protipěchotních překážek s dominujícím protitankovým příkopem.

Hlavní střílny levé kasematy vedly palbu do údolí směrem k samostatnému pěchotnímu srubu K-S 47 „V dolině“. Dále postřelovali předpolí objektů K-S 48, 49. Dá se předpokládat, že jeden z hlavních úkolů srubu bylo též pozorování příjezdové komunikace z Klášterce nad Orlicí.

 

Navštivte 

Pěchotní srub K-S 46 „V zátiší“

Každý posledni výkend od dubna do října. Návštěva je možná vždy za přítomnosti osádky nebo po předchozí dohodě.

Návštěvní doba

Každý posledni výkend od dubna do října. Návštěva je možná vždy za přítomnosti osádky nebo po předchozí dohodě.
Šejbl Petr, Sloupnice 81, tel.: 736 165 619 Šejbl Zdeněk, Sloupnice 314, tel.: 777 712 186, e-mail: KS46.vzatisi@centrum.cz

Kontaktní informace

Šejbl Petr, Sloupnice 81, tel.: 736 165 619 Šejbl Zdeněk, Sloupnice 314, tel.: 777 712 186, e-mail: KS46.vzatisi@centrum.cz
Přístup autem do obce České Petrovice (z Klášterce nad Orlicí nebo z Mladkova) odtud pěšky nejprve po asfaltové silničce od místního fotbalového hřiště, dále po polní cestě (navazuje na silnici) až ke srubu. Objekt je ukryt za smrkovým lesíkem!

Přístup k muzeu

Přístup autem do obce České Petrovice (z Klášterce nad Orlicí nebo z Mladkova) odtud pěšky nejprve po asfaltové silničce od místního fotbalového hřiště, dále po polní cestě (navazuje na silnici) až ke srubu. Objekt je ukryt za smrkovým lesíkem!

Terénní koloběžky

Terén, hory, dobrodružství. To vše Vás čeká na našich terénních koloběžkách. Trasa z Kašparovy chaty přes České Petrovice, až k přehradě v Pastvinch slibuje nádherné výhledy a romantická zákoutí. Míjet budete také Scholzův mlýn s točícím se vodním kolem poháněném potokem Orlička. Tento potok pak bude vašim pobočníkem téměř celou cestu, jen občas si někam odskočí. Naše koloběžky jsou vyrobeny z konstrukčních materiálů a komponentů pro maximální odolnost a pro pohyb na nezpevněných cestách.

 

Izolovaný pěchotní srub byl vybetonován v nepřetržité betonáži od 24.6. do 29.6. 1937. Poté se ho stihlo do „MNICHOVA 1938“ jak stavebně tak i technicky dokončit. Byly osazeny oba pancéřové zvony (ZN 3-3 11.5.1938, ZN 3-4 12.5.1938), vybudované inženýrské sítě, nechyběla ani filtrovna se strojovnou. Objekt byl plně vybaven nejvyspělejšími zbraněmi, které měla naše republika k dispozici. Bojovou osádku tvořilo 34 mužů.

Celou výstavbu pěchotního srubu prováděla pražská firma „Dr. Ing. Kapsa a Müller“, která budovala sousední tvrz Adam v rámci stavebního podůseku.

Po „Mnichovské zradě“ se nacházel na okupačním území říše, německými ženisty mu byli vytrženy oba pancéřové zvony a střílny hlavních zbraní. Za své vzal také výduch zkaženého vzduchu z horní kasematy, ukončení granátového skluzu a úchyty na maskovací sít umístěné po hraně stropnice (zbylo jich pouze šest – děkujeme i za těch pár). Řádění N.P.KOVOŠROTU nebralo konce a tudíž z objetu tato firma odstranila vše co vonělo po železe(držáky exhaustorů, oplechování, …) .

 

Skiareál disponuje třemi lyžařskými vleky včetně osvětlení pro večerní lyžování. Nechybí ani dva provazové vleky pro nejmenší.

Lyžování České Petrovice

Skiareál disponuje třemi lyžařskými vleky včetně osvětlení pro večerní lyžování. Nechybí ani dva provazové vleky pro nejmenší.
Potřebujete půjčit výbavu, nebo provést servis vašich lyží, nebo snowboardů? Svěřte je do rukou profesionálů v Českých Petrovicích. 

Půjčovna a servis lyží a snowboardů

Potřebujete půjčit výbavu, nebo provést servis vašich lyží, nebo snowboardů? Svěřte je do rukou profesionálů v Českých Petrovicích. 

Dělostřelecká tvrz Adam a její historie

Dělostřelecká tvrz Adam je součástí československého opevnění, které bylo budováno v letech 1935–1938 zejména na hranicích s tehdejším Německem a Maďarskem jako reakce na jejich agresivní politiku vůči Československu.

Tvrz Adam se měla skládat z osmi objektů: tří pěchotních srubů, dělostřelecké věže, dvou dělostřeleckých srubů, minometné věže a vchodového objektu.

Do září 1938 se podařilo tvrz stavebně takřka dokončit. Scházely však hlavní dělostřelecké zbraně, které se z důvodu zpoždění ve vývoji a výrobě do žádného z dělostřeleckých objektů v československém pohraničí nedostaly.