Skip to content

Zemská brána

Zemská brána přírodní rezervace

Zemská brána, nezapomenutelný zážitek v nedotčené přírodě, kde ševelí proud tekoucí Divoké Orlice. Výlet k Zemské bráně uspokojí turisty profesionály i rekreační nadšence. Trasy vedoucí údolím Divoké Orlice lze libovolně kombinovat a upravovat tak, aby je zvládli i menší děti.

Tato přírodní rezervace nacházející se nedaleko Českých Petrovic byla vyhlášena v roce 1987. Chráněné je především balvanité řečiště Divoké Orlice, která v těchto místech prorazila hlavní hřeben Orlických hor a vytvořila zde hluboce zařízlé údolí pojmenované Zemská brána. Na strmých svazích se nachází nápadné skalní útvary. Lesní porosty rezervace tvoří především smrkové lesy s jedlí a bukem.

Divoká Orlice
Zemská brána – Divoká Orlice

Stejnojmenná naučná stezka Zemská brána vede přírodní rezervací a je dlouhá 6 kilometrů. Začíná u kostela v Klášterci nad Orlicí a končí v turistické chatě na Čiháku.

Zemská brána
Zemská brána most
Most na Zemské bráně

Kamený most  byl postavený v místě, kde se Divoká Orlice stáčí do vnitrozemí italskými kameníky již v letech 1900 – 1903. Na jeho stavbu byl použit kámen z nedalekého lomu osady Čihák.

Pašerácká lávka je pojmenována podle skutečných pašeráků. Lesní dělníci tuto lávku postavili, aby nemuseli zdlouhavě obcházet koryto řeky. Pašeráci jí využívali pro pašování zboží z Pruska. Od doby, kdy byla poprvé vystavěna, již mnohokrát změnila svou podobu, neboť jarní taní vody ukázalo svou sílu a lávku strhlo. Vždy však byla Pašerácká lávka obnovena.

Pašerácká lávka - Zemská brána
Pašerácká lávka